F2.5-3.5 hk

Mängder som åtgår

Motorolja: 0,3L
Växelhusolja: 0,18L

Åtgår vid årlig service

Bild Benämning Artikelnr. Åtgår Pris Köp
8M0086220
1 st
197,00 kr
8M0180936
1 st
227,00 kr
8035161
1 st
11,00 kr
8M0082880
2 st
51,00 kr
8M0072133
1st
212,00 kr
858064QB1
1
340,00 kr
8M0050053
1st
391,00 kr

Bild Benämning Artikelnr. Åtgår Pris Köp
875208
1st
37,00 kr
823912
1 st
65,00 kr
823913Q
2st
127,00 kr
889246A16
1
394,00 kr
8M0122064
1 st
1845,00 kr
1-8M0176629
1
106,00 kr
8M0119207
1 st
390,00 kr
8M0214960
1 st
20,00 kr
858064QB1
1
340,00 kr

Bild Benämning Artikelnr. Åtgår Pris Köp
Finns inga produkter!

Bild Benämning Artikelnr. Åtgår Pris Köp
Finns inga produkter!

Bild Benämning Artikelnr. Åtgår Pris Köp
Finns inga produkter!