F2.5-3.5 hk

Mängder som åtgår

Motorolja: 0,3L
Växelhusolja: 0,18L

Åtgår vid årlig service

Bild Benämning Artikelnr. Åtgår Pris Köp
8M0086220
1 st
184,00 kr
8M0180936
1 st
231,00 kr
8035161
1 st
10,00 kr
8M0082880
2 st
47,00 kr
8M0072133
1st
192,00 kr
858064QB1
1
317,00 kr
8M0050053
1st
365,00 kr

Bild Benämning Artikelnr. Åtgår Pris Köp
875208
1st
35,00 kr
823912
1 st
62,00 kr
823913Q
2st
121,00 kr
889246A16
1
366,00 kr
8M0122064
1 st
1714,00 kr
1-8M0176629
1
98,00 kr
8M0119207
1 st
374,00 kr
853702005
1 st
19,00 kr
858064QB1
1
317,00 kr

Bild Benämning Artikelnr. Åtgår Pris Köp
Finns inga produkter!

Bild Benämning Artikelnr. Åtgår Pris Köp
Finns inga produkter!

Bild Benämning Artikelnr. Åtgår Pris Köp
Finns inga produkter!