F15-20 hk

Mängder som åtgår

Motorolja: 1,0L
Växelhusolja: 0,37L

Åtgår vid årlig service

Bild Benämning Artikelnr. Åtgår Pris Köp
8M0086220
1 st
197,00 kr
8M0180936
1 st
227,00 kr
8M0162832
1 st
139,00 kr
895146
1
1,00 kr
8M0082880
2 st
51,00 kr
8M0072133
1st
212,00 kr
8M0120838
1st
3158,00 kr
858064QB1
1
340,00 kr
8M0050053
1st
391,00 kr

Bild Benämning Artikelnr. Åtgår Pris Köp
875208
1st
37,00 kr
823912
1 st
65,00 kr
823913Q
2st
127,00 kr
8M0214944
1 st
165,00 kr
8M0122064
1 st
1845,00 kr
8M0075040
1 st
29,00 kr
2-8M0176629
2
106,00 kr
8M0119207
1 st
390,00 kr
8M0214960
1 st
20,00 kr
858064QB1
1
340,00 kr

Bild Benämning Artikelnr. Åtgår Pris Köp
Finns inga produkter!

Bild Benämning Artikelnr. Åtgår Pris Köp
Finns inga produkter!

Bild Benämning Artikelnr. Åtgår Pris Köp
Finns inga produkter!