Artikel.nr - 43579

Verktyg för att lossa insert i vattenslang

258,00 kr

Verktyg för att lossa insert i äldre vattenslangen

Antal/Volym som åtgår: 1