Artikel.nr - 864625T

Spännrulle 108mm

627,00 kr

Antal/Volym som åtgår: 1