Artikel.nr - 865066

Packning värmeväxlare mot crossover rör

154,00 kr

Antal/Volym som åtgår: 2