Artikel.nr - 20295

Packning/quadring värmeväxlare mot crossover

70,00 kr

Antal/Volym som åtgår: 2