Motorer:

Artikel.nr - 812966A12

Komplett impellersats (alternativ)

2436,00 kr

Antal/Volym som åtgår: 1 st