F80-115 hk EFI 2.1L

Mängder som åtgår

Motorolja: 5,2L
Växelhusolja: 0,76-0,8L

Åtgår vid årlig service

Bild Benämning Artikelnr. Åtgår Pris Köp
8M0180936
1 st
227,00 kr
8M0180937
1st
726,00 kr
8M0086226
1
220,00 kr
8M0086227
1
704,00 kr
8M0162830
1 st
166,00 kr
8M0143229
1st
16,00 kr
8M0204693
2st
49,00 kr
8M0072133
1st
212,00 kr
8M0097854
1 st
450,00 kr
858064QB1
1
340,00 kr
8M0050053
1st
391,00 kr

Bild Benämning Artikelnr. Åtgår Pris Köp
818298Q1
1st
222,00 kr
826134Q
2 st
133,00 kr
8M0091534
1 st
283,00 kr
76214Q5
1 st
282,00 kr
8M0107548
1st
714,00 kr
8M0107546
1 st
547,00 kr
8M0090809
1st
56,00 kr
879885Q
1st
213,00 kr
8M0103095
1st
417,00 kr
8M0100526
1
713,00 kr
8M0097855
1 st
3233,00 kr
4-8M0176629
4
106,00 kr
4-8M0176692
4
101,00 kr
8M0090819
1 st
1069,00 kr
858064QB1
1
340,00 kr

Bild Benämning Artikelnr. Åtgår Pris Köp
Finns inga produkter!

Bild Benämning Artikelnr. Åtgår Pris Köp
Finns inga produkter!

Bild Benämning Artikelnr. Åtgår Pris Köp
Finns inga produkter!