Motorer:

Artikel.nr - 8M4507538

Reglage toppmonterat mekaniskt 3 pin trimkontakt

5075,00 kr

Mekaniskt toppreglage

3 pin trimhärva

Generation 2 reglagekablar

Antal/Volym som åtgår: 1